Treball social garantit: per a qui?

En el plenari extraordinari de pressupostos, el Bloc presentàrem una esmena perquè es restaurara l'anomenada Renda d'Emergència Familiar, que va aplicar l'Ajuntament de Gandia l'any 2009 i que va ser eliminada quan el govern de l'Estat va aprovar l'ajuda als aturats sense prestació, que ara pretenen eliminar també a partir del mes que ve, incomplint una promesa més. El govern municipal va aprovar una altra cosa, el Treball Social Garantit, per al qual va pressupostar un milió d'euros, amb la pretensió de contractar 500 persones. Una aposta arriscada si tenim en compte que eixos diners els han d'aportar inicialment els ajuntaments però finalment la Generalitat.

Des del Bloc, tot i continuar pensant que la Renda d'Emergència serà necessària una vegada s'acaben eixos contractes, donàrem suport a la iniciativa. Però reclamàrem unes bases públiques perquè entenem que hi ha massa casos d'amiguisme o d'afinitat política i no volem que, en esta ocasió, ningú puga tindre la més mínima oportunitat de sospita. El Consorci del Pacte comarcal per l'Ocupació ha aprovat ja, en la seua reunió del passat dia 12, un esborrany d'eixos criteris de selecció que ens ha deixat bocabadats. Seran contractes a temps parcial que cobraran, com a màxim, 1,2 vegades el salari mínim interprofessional, durant 3 mesos, precisament els mesos de març, abril i maig (davant de les eleccions), per a la selecció dels quals s'estableix un procés que consta de 2 fases: una valoració objectiva de les circumstàncies personals i socials i una entrevista personal.

En la valoració objectiva apareixen aspectes com el temps aturat, possibles discapacitats, el fet de tindre a tots els membres de la unitat familiar aturats, fills al càrrec i no percebre cap prestació. Este apartat pot abastir fins un màxim de 8 punts. Però després hi haurà una entrevista personal que concedirà fins a 10 punts.

És a dir, que primarà més l'entrevista que les circumstàncies personals, la qual cosa pot suposar una total i absoluta discrecionalitat. Nosaltres no dubtem que els membres de la comissió de valoració (3 tècnics municipals i 2 sindicats) facen la seua tasca de manera rigorosa i imparcial, però entenem que, amb estes bases, siga quin siga el seu resultat s'alimenten les suspicàcies.

Fixeu-vos bé. Perquè una persona arribe al màxim de punts en la valoració objectiva ha de reunir les següents circumstàncies: estar més d'un any aturat i no rebre cap prestació, tindre una discapacitat superior al 33%, formar part d'una família amb 4 membres en edat laboral, tots desocupats, i tindre, a més, 3 fills en edat escolar al seu càrrec o 2 discapacitats. Esta persona tindria 8 punts. Però en la fase de l'entrevista se'n poden donar 10. Què se li pot preguntar a eixa persona? Què s'espera que diga?

Des del Bloc entenem que és quasi indecent plantejar un contracte social de 3 mesos de 600 euros mensuals per ajudar als més necessitats i establir un procés de selecció on l'entrevista compte més que les circumstàncies personals. Entendríem un xicotet marge per avaluar la idoneïtat al lloc de treball (recordeu, de 3 mesos) però ens sembla no ja excessiu sinó quasi insultant eixa desproporció. Per això, hem reclamat que l'Ajuntament de Gandia rebaixe de manera ben considerable eixe marge de l'entrevista. I no és una demanda preventiva sinó una exigència per acabar amb el que està passant esta legislatura. Perquè, de vegades, el "com" pot acabar amb les bones intencions del "què".


| Més

Comentaris (0)

Publica un comentari a l'entrada