El nou finançament autonòmic: victimisme del PP, submissió del PSOE... i el País Valencià a perdre novament!

El nou model de finançament autonòmic té coses bones. Hi ha una major participació de les autonomies en els tributs de l’estat i esta es calcularà en base a uns paràmetres diferents i, en principi, raonables. Però, ai!, roda i volta, els valencians a la cua. Es calcula que el País Valencià rebrà entre 1.300 i 1.500 milions més. I amb eixa quantitat ni es resol el deute històric (necessitaríem eixos diners només pel que fa al deute sanitari i igualar-nos a la mitjana estatal) ni resoldre’m els problemes del País Valencià causats, sobretot, per una balança fiscal negativa i les polítiques de campanar del PP.
El nou sistema continua col·locant-nos en situació de desavantatge amb altres comunitats autònomes: el País Valencià serà la comunitat autònoma que rebrà menys diners per habitant (2.657 €) de tot l’estat espanyol (la mitjana estatal és de 3.070 €). Com? Així és. Tot i que continuem sent un dels territoris que més aporta, en referència al PIB i al total d’ingressos per tributs, i un dels que presenta un major dèficit en la seua balança fiscal: es calcula aproximadament en un 2,5% anual del PIB del País Valencià. És a dir, continuem pagant més del que rebem i, a més, per baix de la mitjana estatal, la qual cosa afecta a les nostres possibilitats de desenvolupament econòmic i social, sobretot després de molts anys de discriminació dels governs centrals (del PP i del PSOE) i de patir unes polítiques de balafiament i de destrucció del territori dels successius governs del PP de Zaplana i Camps. I això, en un context econòmic particular: balança fiscal negativa tot i que els ingressos per càpita del País Valencià són també inferiors a la mitjana estatal. Per exemple, segons l’Institut Nacional d’Estadística, si la mitjana de l’estat espanyol és 100, el PIB per càpita del País Valencià en l’any 2008 fou 89,4 (des de l’any 2000 -amb 96,5- hem perdut 7 punts).
Com és possible, això? Evidentment, l’actual govern de Camps no ha sabut negociar adequadament. El PP valencià ha estat més preocupat per assumir el posicionament estatal de Rajoy i d’aprofitar esta ocasió per a una nova campanya victimista (i potser anticatalanista) que de defensar els interessos dels valencians. Ara, s’afegeixen a la demanda de 2.400 milions anuals extres (que ja va estar feta pel Bloc en base a les dades fiscals) quan fins fa un any només en reclamaven 500. Però, al mateix temps, tampoc sembla que el PSOE valencià d’Alarte haja aprofitat l’oportunitat per mostrar la seua independència de Madrid, al beneir el sistema, sense cap qüestionament.
El victimisme del PP i el conformisme del PSOE valencians, que no han estat capaços de treballar conjuntament en un tema de tanta transcendència, ve a fer més palesa la necessitat i utilitat de forces polítiques pròpies. Altres comunitats autònomes han sabut defensar els seus interessos i assegurar un finançament que permeta millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans, mentre que al País Valencià el PSPV ni està ni se l’espera i el PP fa seguidisme de l’estratègia estatal del seu partit i, d’altra banda, confia en esta nova aportació per esmorteir el gegantesc dèficit públic originat per una nefasta gestió de campanar que ha oblidat els serveis públics essencials.
La mala gestió del PP suposarà pèrdua d’ingressos en el futur. Per exemple, el sistema preveu més diners segons la població dependent reconeguda. Altres comunitats autònomes han fet els deures en este sentit i eixiran beneficiades. Per contra, es calcula que al País Valencià només han estat autoritzades ajudes escassament per al 3% dels dependents amb dret a cobrar-les.
Els valencians i valencianes ens mereixem uns dirigents capaços i un sistema que reconega el pes específic del País Valencià en l’economia del conjunt de l’estat i que prime l’esforç productiu. Un nou finançament que ajude a millorar les nostres infrastructures (fins ara no s’ha fet), posicionar-nos millor de cara el futur, amb inversions en la nostra economia productiva, i rescabalar l’abandonament dels serveis públics bàsics (educació, sanitat, benestar social...), fet pels governs de la Generalitat del PP.
No es tracta de demanar més diners perquè sí. Però estant a la cua en llits hospitalaris, amb una renda per càpita inferior a la mitjana, amb la manca d’inversions per part de l’estat... i estant al capdavant en atur o en deute públic i amb balances fiscals negatives (paguem més del que se’ns retorna), continuar col·locant-nos per baix de la mitjana espanyola no sembla molt just ni recomanable. Només amb eixos 1.100 milions anuals més que alguns reclamem, podríem construir 10 trens Gandia-Dénia a l’any, 220 nous col·legis (al País Valencià tenim 1.300 barracots on “estudien” més de 20.000 xiquets) o 22 hospitals. Cal ser solidaris? Sempre. Però amb la nostra “solidaritat”, els agricultors andalusos o extremenys cobren el PER mentre que els llauradors valencians han d’abandonar la terra. Des d’eixa perspectiva, potser caldria revisar el concepte de solidaritat.| Més

Temps de rebaixes (polítiques)

Estem de rebaixes. I amb la crisi, més que mai. I arriben a tots els àmbits. També a la política. Fins i tot s’estan venent a preu de saldo moltes conviccions. A Gandia, el nostre alcalde admet sense problemes que, davant d’una societat procliu a votar el PP (un 55% a les darreres eleccions europees), ha d’evitar proclamar-se d’esquerres. Catarroja descoberta! La veritat és que ens tranquil·litza. Hom diu que “la dóna del cèsar no només ha de ser honesta sinó semblar-ho”. Però en alguns casos, caldria dir que “la dóna del cèsar no només ha de semblar ser honesta, sinó ser-ho”. És a dir, alguns semblen ser el que no són. Màxim perill, doncs.
Temps de rebaixes ideològiques amb l’única pretensió d’arrapar vots per perpetuar-s’hi. I quan els tenen, què? Doncs, depén. El que més convinga. L’altre dia, escoltava dir algú que la societat sembla anestesiada. Potser siga cert. Si no, és difícil d’entendre que ningú plante cara, seriosament, a propostes vergonyants com la del Parlament Europeu d’intentar establir una jornada laboral setmanal de 65 hores. 65 hores! Després de les tímides conquestes en l’àmbit dels drets dels treballadors, només el fet de proposar una cosa semblant hauria de ser delicte. Però no passa res. Si no ha eixit ara, ja s’intentarà en un altre moment. Potser la societat estiga anestesiada. Amb l’anestèsia de la incredulitat, de la desorientació, de l’individualisme. No hi ha respostes contundents a les rebaixes polítiques que s’emmascaren convenientment pels mitjans de comunicació dòcils, per agraïts. I en tenim massa, d’exemples. Ara, el PP i el PSOE han reduït la capacitat d’actuar de la justícia espanyola en qüestions internacionals. L’antiga jurisdicció universal que permetia, per exemple, jutjar Pinochet pels crims comesos contra ciutadans de l’estat espanyol ha passat a millor vida. Ja no serà possible això, tot i que el propi PSOE la capitanejava i en treia rèdit polític, des de l’oposició, clar.
Temps de rebaixes, dic. Però només en una direcció. El PSOE, aquell que demanava el vot el 2004 per començar una transformació social, està de rebaixes. S’ha tancat la porta per on havia d’entrar l’aire fresc. O s’han canviat les frontisses, de manera que, quan s’obre, només ho fa cap a la dreta: reformes en la llei d’estrangeria (que allarga inhumanament l’internament), dubtes sobre la conveniència d’abaratir els acomiadaments laborals, prolongació de centrals nuclears com la de Garoña... Per eixa porta que només obri a la dreta, tornaran a entrar els d’abans. I si va com va, amb una societat cada vegada més bipartidista, i amb un PSOE reclamant el vot útil per fer les mateixes polítiques que els altres, quan només hi haja PP i PSOE, no hi haurà remei. Tindrem rebaixes permanents perquè no hi haurà cap botiga on poder comprar res més. Perquè no només cal semblar ser d’esquerres, sinó, sobretot, cal ser-ho.| Més